Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Ngọc Nguyệt quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BH 233605
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
171
47
Kiệt 47 Trần Huy Liệu - 5,5
Phường Khuê Trung
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ BÁCH ĐẠT lập năm 2016
64.7 m2
60.1 m2
124.8 m2
7.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
1,2
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép