Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Duyên phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Văn Hiền phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

Đ 076072
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
207
28
đường BTXM rộng 2.0
Phường Hòa Phát
Chủ hộ tự thiết kế
206.0 m2
158.0 m2
158.0 m2
5.0 m
Tầng 1: 3.9m m
01 tầng
0
0.0
trong phạm vi đất

Thông tin giấy phép