Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hộ Trương Văn Công phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

X 504667
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
429
14
đường gom dọc đường sắt 5.0
Phường Hòa Phát
Chủ hộ tự thiết kế
78.6 m2
78.6 m2
78.6 m2
4.9 m
Tầng 1: 3.9m m
01 tầng
0
0.0
trong phạm vi đất

Thông tin giấy phép