Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Đình Hồng phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

Đ 076625
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
593
16
đường BTXM rộng 2.0
Phường Hòa Phát
Chủ hộ tự thiết kế
104.0 m2
74.5 m2
149.0 m2
8.35 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,3m m
02 tầng
0
0.0
trong phạm vi đất

Thông tin giấy phép