Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thái Dương CẢI TẠO phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

R 391995
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
340
09
QH Tôn Đản
Phường Hòa Phát
Chủ hộ tự thiết kế
111.3 m2
65.3 m2
118.8 m2
8.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.0
0

Thông tin giấy phép