Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Dương Thị Thu Giang phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, , ,
2 Trương Đình Vũ phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BN 034158
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
10
43
QH (3,5-7,5-3,5)m phía Tây Bắc & QH (3,0-5,5-3,0)m phía Tây Nam
Lô B2-9-1, Khu đô thị Phước Lý
Phường Hòa An
Chủ hộ tự thiết kế
142.3 m2
86.6 m2
179.8 m2
7.9 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
0.0
3.8 - 1.2

Thông tin giấy phép