Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Bình xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, , ,
2 Lưu Văn Cảnh xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

CK 327249 - CK 327250 - CK 327251 - CK 327252
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
91+92+93+94
35
QH (3,5-7,5-3,5)m phía Tây Bắc & QH Quách Xân phía Đông Nam
Lô 4+5+6+7 khu B2-11, Khu đô thị Phước Lý
Phường Hòa An
Công ty TNHH MTV Người Xây Tổ Ấm lập năm 2018
471.4 m2
423.8 m2
478.8 m2
8.0 m
Tầng 1+lửng: 5,6m m
01 tầng + lửng
0
0.0
1.2 - 1.2

Thông tin giấy phép