Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hoàng Thị Minh Thanh phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BK 303290
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
19
34
đường kiệt BTXM rộng 2.5
Tổ 21
Phường Hòa Phát
Công ty TNHH MTV Người Xây Tổ Ấm lập năm 2018
252.0 m2
242.1 m2
287.1 m2
5.0 m
Tầng 1: 3.9m m
01 tầng
0
0.0
trong phạm vi đất

Thông tin giấy phép