Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trương Thị Hồng Thu CẢI TẠO phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Trần Nguyễn Quốc Việt phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BĐ 834379
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
16
E7
QH(3,0-5,5-3,0)
KDC Nam sân bay
Phường Hòa Phát
Chủ hộ tự thiết kế
100.0 m2
85.0 m2
150.0 m2
8.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
3.0

Thông tin giấy phép