Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hộ Nguyễn Hữu Ân phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

W 563432
12/11/2002
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
1266
5
QH Nguyễn Thuật
Phường Hòa An
CN Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Đất Việt tại Đà Nẵng lập năm 2018
416.0 m2
96.8 m2
163.4 m2
8.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
0.0
trong phạm vi đất

Thông tin giấy phép