Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phan Thanh Hoàng phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

Đ 164153
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
189
15
đường BTXM rộng 4.0
Phường Hòa Phát
Chủ hộ tự thiết kế
120.0 m2
76.9 m2
76.9 m2
4.9 m
Tầng 1: 3,9m m
01 tầng
0
0.0
trong phạm vi đất

Thông tin giấy phép