Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đỗ Thị Tuyết Mai phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

SK 521532
10/12/2007
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
248
08
đường gom dọc đường sắt rộng 5.0m phía Đông Bắc & đường BTXM rộng 2.0m phía Đông Nam
Tổ 41
Phường Hòa An
Chủ hộ tự thiết kế
52.1 m2
46.0 m2
98.1 m2
8.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
0.0
trong phạm vi đất

Thông tin giấy phép