Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phan Thị Thanh Vân phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Bùi Minh Kiệm phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

Quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân số 366/QĐ-UBND
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
59
B2-8
QH(3,0-5,5-3,0)
Khu tái định cư Phước Lý 2
Phường Hòa An
Công ty CP tư vấn xây dựng Châu Xuân Phát lập năm 2018
100.0 m2
94.0 m2
246.3 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
1.2

Thông tin giấy phép