Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Thanh Hoa ĐIỀU CHỈNH phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Công Quang phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

W 764276
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
337
04
đường BTXM rộng 3.0
Phường Hòa An
Công ty TNHH tư vấn kiến trúc & xây dựng Ngôi Nhà Đích Thực lập năm 2018
71.0 m2
57.9 m2
154.3 m2
11.0 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng 3: 3,0m m
03 tầng
0
0.0
trong phạm vi đất

Thông tin giấy phép