Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Ngọc Hòa CẢI TẠO phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AM 931881
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
191
02
đường BTXM rộng 2.0m phía Tây Nam & đường BTXM rộng 1.0m phía Đông Nam
Tổ 31
Phường Hòa An
Chủ hộ tự thiết kế
84.1 m2
67.3 m2
67.3 m2
4.9 m
Tầng 1: 3.9m m
01 tầng
0
0.0
trong phạm vi đất

Thông tin giấy phép