Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Nhật Lệ phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Trần Văn Hùng phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 634497
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
66
30
QH (4,0-7,5-4,0)m phía Đông Bắc & QH (3,0-7,5-3,0)m phía Tây Nam
Lô 11-B1-5, Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
Công ty TNHH kiến trúc RÔM lập năm 2018
134.3 m2
122.3 m2
472.1 m2
16.4 m
Tầng 1+lửng: 5,6m; Tầng 2,3,4: 3,6m/01 tầng phía Đông Bắc & Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3,4: 3,6m/01 tầng phía Tây Nam m
04 tầng + lửng phía Đông Bắc & 04 tầng phía Tây Nam
0
0.0
1,2 - 1,2

Thông tin giấy phép