Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Huệ Trang 114 Thanh Thủy, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Khánh Toàn 114 Thanh Thủy, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 634166
06/05/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
66
B1-24
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY CP TVTK & XD VICENCO lập năm 2015
112.5 m2
82.5 m2
261.5 m2
12.4 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.4
5,0 - 1,0

Thông tin giấy phép