Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Tạ Tiến Ngữ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

vào sổ cấp GCN QSDĐ số 006365QSDĐ/
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
C3-209
KT01/1
QH 7,5m; vỉa hè 4,0m & QH 3,5m; vỉa hè 1,5m
Phường Khuê Trung
KULLA lập năm 2015
68.2 m2
60.1 m2
196.5 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.0
1,0

Thông tin giấy phép