Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Hoa quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Thanh Minh quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 634141
06/05/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
41
B1-24
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG lập năm 2016
108.6 m2
72.0 m2
182.8 m2
11.4 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
0.0
3,13

Thông tin giấy phép