Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Tấn Phước (Người đại diện: Ngô Thị Bé) quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 048076
24/03/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
23
B1-12
QH (4,0-7,5-3,0)m & QH (3,0-7,5-3,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
TACC .,JSC lập năm 2016
245.4 m2
169.0 m2
393.4 m2
12.05 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng3: 3,0m m
03 tầng
0
1.2
4,4

Thông tin giấy phép