Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Xuân Tổ 44, P. Hòa Khê, TP. Đà Nẵng, , ,
2 Hồ Đức Minh Tổ 44, P. Hòa Khê, TP. Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 048415
18/03/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
15
B1-17
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
DC&LIFE lập năm 2016
100.0 m2
80.0 m2
274.5 m2
15.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng; Tầng mái: 4,1m m
04 tầng
0
0.0
3,0-1,0

Thông tin giấy phép