Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Hà quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Bùi Đức Kiểm quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658895
04/07/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
24
B1-41
QH(4,0-7,5-4,0)m & QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH NHÂN THIÊN lập năm 2016
115.0 m2
103.0 m2
277.7 m2
12.45 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
1,2

Thông tin giấy phép