Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đinh Thị Thủy quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Hồng Thanh quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 601059
03/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
59
B1-31
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
BS.CO lập năm 2016
120.0 m2
90.0 m2
239.2 m2
13.25 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
5,0

Thông tin giấy phép