Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Bảo Uyên K372/33 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 601089
03/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
23
B1-32
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CTY CP TV TK & XD VHA lập năm 2016
120.0 m2
85.0 m2
272.0 m2
11.9 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.7
6,0

Thông tin giấy phép