Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Kim Phượng quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Lê Tấn Chinh quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 634239
06/05/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
39
B1-21
QH(4,0-7,5-3,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
VINH HOANG AN JSC lập năm 2016
100.0 m2
80.0 m2
227.35 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
0.6
3,0

Thông tin giấy phép