Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Dương huyện Quế Sơn, Quảng Nam, , ,
2 Phan Văn Tẩn huyện Quế Sơn, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 579511
06/05/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
11
B1-25
QH(4,0-7,5-3,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
KULLA lập năm 2016
112.5 m2
80.5 m2
255.5 m2
11.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
5,4

Thông tin giấy phép