Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Thu Trang huyện Quế Sơn, Quảng Nam, , ,
2 Dđoàn Minh Phụng huyện Quế Sơn, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 992786
09/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
86
B1-22
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH HÌNH THỂ lập năm 2016
101.0 m2
93.48 m2
272.7 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép