Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Dương Thị Tuyết Hòa quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Hữu Hà quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BI 074512
16/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
12
B1-31
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
3DTECH.,JSC lập năm 2016
100.0 m2
92.5 m2
245.0 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép