Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Cao Thị Tuyết TP. Quy Nhơn, T. Bình Định, , ,
2 Hồ Như Đạt TP. Quy Nhơn, T. Bình Định, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952599
31/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
11
B1-11
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
96.3 m2
81.25 m2
170.0 m2
7.9 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
3,0

Thông tin giấy phép