Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Diễm huyện Đại Lộc, Quảng Nam, , ,
2 Nguyễn Khánh Việt huyện Đại Lộc, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 048142
24/03/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
42
B1-13
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
MICA.,JSC lập năm 2016
112.5 m2
75.5 m2
173.0 m2
11.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
5,0

Thông tin giấy phép