Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Nhân Thiện Tam Kỳ, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 048468
18/03/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
22
B1-18
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
EKE J.S.C lập năm 2016
100.0 m2
80.0 m2
187.3 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng mái: 4,1m m
03 tầng
0
1.2
3,0

Thông tin giấy phép