Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trương Thị Ngọc Thắm 456/10 Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng, , ,
2 Lê Trọng Sơn 456/10 Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BO 678255
06/09/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
14
B1-88(GĐ2)
QH 10,5m; vỉa hè 5,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
D & D TECH. CO lập năm 2016
100.0 m2
92.5 m2
233.5 m2
12.8 m
Tầng 1 + lững : 5,6m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép