Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trương Thị Thanh Loan quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Thanh Dũng quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658081
17/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
3
B1-37
QH(4,0-7,5-3,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
KIEN THAI J.S.C lập năm 2016
120.0 m2
95.0 m2
220.5 m2
12.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
5,0

Thông tin giấy phép