Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Huỳnh Thị Kim Cúc huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, , ,
2 Lê Ngọc Chính huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658989
04/07/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
31
B1-28
QH (4,0-7,5-3,0)m & QH (4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
VIET PHI LONG CO.,LTD lập năm 2016
84.6 m2
72.5 m2
241.7 m2
12.26 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
1,2

Thông tin giấy phép