Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Mến quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Lê Hữu Lương quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 048074
24/03/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
21
B1-12
QH (4,0-7,5-3,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY CỔ PHẦN J.CAD lập năm 2016
112.5 m2
87.5 m2
205.0 m2
11.9 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.0
4,0

Thông tin giấy phép