Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đặng Thị Thu Sang quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,
2 Võ Minh Hoàng quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 992885
09/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
85
B1-23
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
101.0 m2
82.5 m2
168.5 m2
8.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
3,248

Thông tin giấy phép