Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Quốc Huy quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 634515
06/05/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
29
B1-5
QH(4,0-7,5-4,0)m & QH(3,0-7,5-3,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
L.T.T JSC lập năm 2016
115.0 m2
91.0 m2
269.3 m2
11.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
1,2

Thông tin giấy phép