Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Thị Vân TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, , ,
2 Phạm Khê TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952068; BG 952069
24/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
68 + 69
B1-1
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
WONDER - DESIGN CO.,LTD lập năm 2016
0.0 m2
125.0 m2
273.3 m2
11.95 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Mái: 4,0m m
02 tầng
0
1.6
3,36

Thông tin giấy phép