Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Hoài Thương quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Trọng Tín quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658730
27/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
16
B1-35
QH(4,0-7,5-3,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
TBD DA NANG., JSC lập năm 2016
120.0 m2
95.0 m2
314.5 m2
13.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng; Tầng tum: 2,2m m
03 tầng + tum cầu thang
0
1.2
5,0

Thông tin giấy phép