Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Xuân phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Văn Toàn phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BC 179807
08/07/2010
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
238
31
Bê tông xi măng
Tổ 24
Phường Khuê Trung
Chủ hộ tự lập năm 2016
110.1 m2
102.3 m2
205.6 m2
8.0 m
Tầng 1: 3,6m; Tầng 2: 3,3m m
02 tầng
0
0.5
Công trình xây dựng trong khuôn viên đất của chủ hộ

Thông tin giấy phép