Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Bùi Thị Thu Hiền phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Huỳnh Dũng Tiến phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658069; BE 658070
17/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
27 + 28
B1-36
QH (4,0-7,5-3,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CTC CO.,LTD lập năm 2016
0.0 m2
169.1 m2
375.8 m2
11.4 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
5,0

Thông tin giấy phép