Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Trường Sơn quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 048528
18/03/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
28
B1-15
QH (4,0-7,5-3,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÌNH HỘP lập năm 2016
112.5 m2
80.0 m2
277.0 m2
11.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
3,0

Thông tin giấy phép