Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Khánh Vy quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Văn Đạo quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658742
27/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
15
B1-1
QH (3,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
WONDER - DESIGN CO.,LTD lập năm 2016
121.4 m2
89.0 m2
254.5 m2
12.0 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
5,0

Thông tin giấy phép