Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Phượng phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Đặng Văn Hùng phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 0016015 QSDĐ/
19/08/2004
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
F3-18
KT03/3
QH 5,5m; vỉa hè 3,0
Phường Khuê Trung
Chủ hộ tự lập năm 2016
75.0 m2
69.0 m2
69.0 m2
5.0 m
Sảnh hạ 3,9m m
01 tầng
0
1.2
1,2

Thông tin giấy phép