Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đinh Thị Công Tuyết quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Học quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BX 411152
02/12/2014
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
73
B1-54
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
92.5 m2
192.5 m2
8.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1,5

Thông tin giấy phép