Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trương Thị Mười TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, , ,
2 Bạch Vân Thiệu TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BQ 445538
02/04/2014
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
104
B1-24(GĐ2)
QH 10,5m; vỉa hè 5,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
92.5 m2
92.5 m2
4.9 m
Sảnh hạ 3,9m m
01 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1,5

Thông tin giấy phép