Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Nguyệt quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Lê Trường Hải quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 601088
03/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
22
B1-32
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY PHÚC ĐẠI NAM lập năm 2016
120.0 m2
82.0 m2
242.8 m2
12.7 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
5,0

Thông tin giấy phép