Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Võ Thị Thùy Đại Lộc, Quảng Nam, , ,
2 Phan Văn Xô Đại Lộc, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BO 678268
06/09/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
27
B1-88(GĐ2)
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2018
81.7 m2
74.2 m2
168.5 m2
10.2 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng 2: 2,5m m
02 tầng + tum
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1.5

Thông tin giấy phép