Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Phương Thảo Điện Bàn, Quảng Nam, , ,
2 Lê Văn Hiền Điện Bàn, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BI 074411
16/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
11
B1-29
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2018
100.0 m2
82.5 m2
172.5 m2
11.95 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
3.5

Thông tin giấy phép