Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Thôi phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AK 123315
19/06/2007
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
41
22
Đỗ Thúc Tịnh
Phường Khuê Trung
Chủ hộ tự lập năm 2018
70.4 m2
63.9 m2
178.2 m2
11.8 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
cơ quan chức năng
1.2

Thông tin giấy phép